Magyar mise március 12-én

Március 12-én, vasárnap nagyböjti magyar misénk lesz (16 óra, St. Paulus, Waldenserstraße 28, 10551 Berlin)! Ez az egyetlen magyar misénk nagyböjtben, ugyanis következőnek már húsvétkor találkozunk. Úgyhogy, ha csak tudsz, gyere el!
Ez alkalommal Balga Zoltán atya jön el hozzánk Prágából, hogy magyarul ünnepelhessük meg az Eucharisztiát. Mivel délelőtt még Prágában is misézik, ezért olyan negyed négyre ér majd ide. Olyan 15:15-től tudja majd meghallgatni a gyónásodat.
A húsvétot megelőző szent negyvennap arra van, hogy egy kicsit rendezzük az Istennel való kapcsolatunkat. Hamvazószerdán az egyház Pál szavait olvassa: „Krisztus követségében járunk. Isten maga buzdít titeket általunk. Krisztus nevében kérlek, engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5:20-21). Pál kérése egy szép tanúságtétel arról, hogy Isten szeretne kiengesztelődni velünk. Pál azt mondja, hogy Jézus szeretne kibékülni Veled. Lehet olyan, ami rosszul esett Istentől, és lehet olyan is, amit Te sajnálsz, hogy megtettél. Ez az időszak az alkalmas idő arra, hogy ezeket átbeszéljétek, és a gyónás egy alkalmas formája a kiengesztelődésnek. Ezért buzdítunk, hogy ha nincs benned nagyobb ellenállás, akkor élj ezzel a lehetőséggel: gyere el vasárnap gyónni!
A mise 16 órakor kezdődik. Mise után pedig, mert vasárnap nem számít a nagyböjt napjai közé, és mert Veled találkozni mindig öröm, megtartjuk az agapét.
Gyere el! Szeretettel várunk: Jézus is, mi is!
Helyszín: St. Paulus, Waldenserstraße 28, 10551 Berlin;
Időpont: márc. 12., 15:15-től gyóntatás, 16 órától mise;