Püspöki mise Rasztovácz Pál atya és Nagy Iván emlékére

Utolsó Németországban élő, magyar papunk, Rasztovácz Pál atya 2021. január 25-én hunyt el. Bő fél évvel korábban pedig Nagy Iván, Iván bácsi adta vissza lelkét Teremtőjének. A járvány miatt Dr. Cserháti Ferenc püspök atyának, a külföldi magyarok lelkipásztori szolgálatával megbízott segédpüspöknek, nem állt módjában részt venni Pál atya gyászmiséjén, amint Iván bácsi temetését is csak szűk körben lehetett megtartani.
Pál atya halálának első évfordulóján szeretnénk egy szentmisében hálát adni mindkettőjükért, és imádkozni a közösségünkért. Idén, a jelenlegi szabályok között, lehetősége nyílt Dr. Cserháti püspök atyának, hogy eljöjjön hozzánk, és ő mutassa be ezt a szentmisét.

Szeretettel várjuk nemcsak a magyar katolikusokat, de a Magyar Protestáns Gyülekezet tagjait is, különösképp azokat, akik személyesen is ismerték Iván bácsit, aki aktív szerepet vállalt e gyülekezet létrejöttében. Természetesen örömmel fogadunk minden magyar és nem magyar barátunkat is.
Azt reméljük, hogy ezen a misén nemcsak magyar püspökünk, hanem a berlini érsekünk, Erzbischof Dr. Koch vagy a püspökünk, Weihbischof Dr. Heinrich is részt tud majd venni.

Időpont: január 30., vasárnap, 16 óra.
Helyszín: St. Paulus Dominikanerkloster, Oldenburger Str. 46 10551 Berlin